به گزارش سایت خبری مرودشت نا، عزاداران هیات انصارالمهدی(عج) مرودشت هر سال روز عاشورا در جوار شهدای گمنام مرودشت به عزاداری می پردازند.