به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم روستای حسین آباد نقش رستم در روز عاشورا به عزاداری پرداختند.