به گزارش سایت خبری مرودشت نا، به علت سهل انگاری برخی از شهروندان آتش به جان درختان کاج واقع در مدرسه شبانه روزی شهر سیدان افتاد که با حضور به موقع اکیپ اطفای حریق این آتش سوزی مهار شد.

شایان ذکر است یکی از درختان در آتش سوخت.