به گزارش سایت خبری مرودشت نا، همزمان با سال زراعی جاری برداشت چغندر قند در ۲۰۰ هکتار از اراضی آبی بخش سیدان آغاز شده است که عدم پرداخت مطالبات در موعد مشخص کام قندکاران را تلخ کرده است.

پایان/