به گزارش سایت خبری مرودشت نا،  مراسم ۱۳ آبان در مدارس شهید علی اکبر کاظمی و شهید مدنی سیوند برگزار شد.