به گزارش دریافتی سایت خبری مرودشت نا از روابط عمومی شبکه بهداشت-درمان و آموزش شهرستان مرودشت، سرپرست این شبکه با اعلام این خبر، گفت: با دریافت گزارش هایی مبنی بر دخالت متصدی مغازه عطاری در امر درمان، موضوع به بازرسان بهداشت محیط این شبکه ارجاع شد.
دکتر «مجید اکبرزاده» افزود: پس از تائید تخلف، با دستور مقام قضایی از ادامه فعالیت این عطاری جلوگیری و نسبت به تعطیلی آن اقدام شد.
او با بیان این موضوع که عده ای با بی توجهی به سلامت جامعه، خود را مجاز به توصیه و حتی تجویز مصرف گیاهان دارویی می دانند، گفت: نظر به این که فعالیت صنف عطاری با سلامت مردم ارتباط دارد؛ عطاری ‌ها نیز مانند دیگر اصناف باید طبق ضوابط مشخص و در حدود اختیارات قانونی اقدام به فعالیت نمایند و و وظیفه ما نیز نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات مرتبط با حوزه سلامت جامعه میباشد.
دکتر اکبرزاده تاکید کرد: حتی گیاهان دارویی هم در صورتی که با حجم و اندازه استاندارد تجویز نشوند باعث ایجاد عوارض جانبی می شوند که در این زمینه باید اطلاع رسانی بیشتری صورت گیرد.
وی از همشهریان خواست تا در صورت مشاهده مواردی که بهداشت و سلامت عمومی جامعه را به خطر می اندازد، با شماره ۱۹۰«سامانه ارتباطات مردمی وزارت بهداشت »تماس حاصل نمایند.