به گزارش دریافتی سایت خبری مرودشت نا از روابط عمومی شبکه بهداشتی درمانی و آموزشی شهرستان مرودشت، سرپرست این شبکه گفت: پیرو شکایت شهروندان شهر مرودشت مبنی بر انجام عمل الکترولیز موهای زائد در یکی از منازل واقع در شهر مرودشت، بازرسان بهداشت محیط فورا به محل اعزام و نسبت به توقیف دستگاه و برخورد قانونی با فرد خاطی اقدام نمودند.
دکتر «مجید اکبرزاده» ادامه داد :متاسفانه برخی از افراد اقدام به فعالیتهای تخصصی زیبایی غیر بهداشتی و غیر قانونی در منازل خود نظیر تاتو ،لیزر،میکرودرم و کاشت ناخن ،مو و مژه بدون حضور یا نظارت پزشک می نمایند که انجام این امور توسط افراد غیرمجاز و بدون نظارت پزشک و بدون رعایت نکات بهداشتی تخلف محسوب می شود و برابر قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی ضمن اشاره به دستورالعمل های بهداشتی گفت : قوانین مشخصی برای فعالیت و نوع خدمات در این صنف تدوین شده که عدم رعایت آنها تخلف محسوب می شود که در صورت مواجهه با این موارد ضمن توقیف و ضبط دستگاه های مورد استفاده به نفع دولت و معرفی آنها به مراجع قضایی، از فعالیت این مراکز و افراد جلوگیری و با متخلفین برخورد قاطع صورت می گیرد.
وی افزود شهروندان گرامی می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی مراتب را از طریق تلفن گویای ۱۹۰« سامانه ارتباطات مردمی وزارت بهداشت» تماس حاصل نمایند.