به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم سیوند به مناسبت هفته بسیج قبور مطهر شهدا را غباررویی کردند.