به گزارش سایت خبری مرودشت نا، نمازگزاران مرودشتی پس از اقامه نمازجمعه در پاسخ به آشوبگران و اغتشاشگران و دشمنان داخلی و خارجی با مشت های کرده مسیر مصلی نمازجمعه تا مسجدالرسول را با مشت های گره کرده طی کردند.