به گزارش سایت خبری مرودشت نا، صبح امروز همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در شهر سادات استان فارس برگزار شد.