به گزارش سایت خبری مرودشت نا، پاییز هزار رنگ سیوند فصلی پر از زیبایی با درخشش برگ های رنگارنگ در نور آفتاب است در فصل پاییز از سبزی و طراوت درختان کاسته شده و طبیعت به رنگ های زیبا آراسته می شود؛ طبیعت درختان، کوه ها، آسمان آبی و ابری پُر می شود از رنگ های پاییزی و نگاه هر بیننده ای را محو خود می کند.