به گزارش سایت خبری مرودشت نا، فصل پاییز سیدان به همراه خود زیبایی های بی نظیری را به ارمغان می آورد که دیدن این مناظر نوازش گر چشم هر بیننده ای است.