به گزارش سایت خبری مرودشت نا، پاییز جلوه زیبایی به مناظر فاروق داده است که در این گزارش تصاویر طبیعت پاییزی فاروق را مشاهده کنید.