به گزارش سایت خبری مرودشت نا، با حضور مسئولین و مردم شهرداری فاروق افتتاح و جعفر نصیری به عنوان شهردار این شهر منصوب شد.