به گزارش سایت خبری مرودشت نا،  در پی به شهادت رساندن سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی به همت هیات های مذهبی شهر سادات استان فارس ایستگاه صلواتی در این شهر برپا شد.