به گزارش سایت خبری مرودشت نا، در گوشه و کنار شهرستان و در ادارات، مساجد و نهادهای مختلف بنرهایی در خصوص شهادت سردار سلیمانی و همرزمانش درج شده است. در ذیل تعدادی از این تصاویر را که توسط مخاطبان در شبکه های اجتماعی درج شده می بینید.