به گزارش سایت خبری مرودشت نا، به همت شهرداری مرودشت و مجمع شمیم کوی ولایت پوسترهای شهید سلیمانی به صورت گسترده در مرودشت توزیع شد.