به گزارش سایت خبری مرودشت نا، دانش آموزان و پرسنل مدرسه پرتو روستای نصرآباد شهرستان مرودشت یاد و خاطره شهید سلیمانی و همرزمان شهیدش را گرامی داشتند.