به گزارش سایت خبری مرودشت نا، دانش آموزان روستای سیوند یاد و خاطره شهید سلیمانی و همرزمان شهیدش را گرامی داشتند.