به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم مرودشت در حمایت از اقتدار و صلابت سپاه در سال های مختلف و خاصه حمله به عین الاسد و همچنین تکریم شهدای حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، مسیر مصلی تا سپاه مرودشت را با مشت های گره کرده و فریاد بر سر مزدوران و استکبار جهانی طی کردند.