به گزارش دریافتی سایت خبری مرودشت نا از روابط عمومی شبکه بهداشتی، درمانی و آموزشی شهرستان مرودشت، سرپرست این شبکه گفت: در راستای اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی بر مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی در دی ، چهار هزار و ۱۵۰ کیلوگرم انواع مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته، کشف و با دستور مقام قضایی، به سایت دفن زباله شهر مرودشت، منتقل و معدوم شد.
دکتر«مجید اکبرزاده» ضمن تاکید برکشیک های شبانه روزی بازرسین بهداشت محیط افزود: از ابتدای سال ۹۸ تا پایان آذر تعداد بیست و سه هزارو ۵۷۰ بازرسی از مراکز تهیه و تولید مواد غذایی توسط کارشناسان بهداشت محیط این شبکه انجام شده است.
وی همچنین در خصوص رسیدگی به شکایات مردمی ثبت شده در سامانه ۱۹۰گفت: در ۹ ماهه سال نود و هشت کارشناسان بهداشت محیط این شبکه به تعداد ۶۰۷ شکایت ثبت شده در این سامانه رسیدگی کرده اند.
سرپرست شبکه بهداشتی، درمانی و آموزشی مرودشت در ادامه از شهروندان خواست که مواد غذایی خود را از اماکن معتبر خریداری و به نکاتی مثل شناسه دار بودن مواد غذایی، بسته بندی سالم و شرایط مطلوب محل نگهداری مواد غذایی توجه داشته باشند.
دکتر اکبرزاده تاکید کرد: شهروندان می توانند شکایت های بهداشتی خود را در تماس با سامانه تلفنی ۱۹۰ رسیدگی به شکایات مردمی وزارت بهداشت، اطلاع رسانی کنند.