به گزارش سایت خبری مرودشت نا، بارش برف چشم اندازهای زیبایی را در روستای سیوند و اطراف آن ایجاد کرد.