به گزارش سایت خبری مرودشت نا، بارش برف زمستانی سیوند را سفیدپوش کرد.