به گزارش سایت خبری مرودشت نا،  صبح امروز  بارش برف شهر سادات استان فارس را سفیدپوش کرد.