به گزارش سایت خبری مرودشت نا، صبح امروز بارش برف شهر فاروق را سفید پوش کرد.