به گزارش سایت خبری مرودشت نا، جلسه هم اندیشی اعضای هیات تحریریه بخش سیدان سایت خبری نبض مرودشت(مرودشت نا) در سیدان برگزار شد.

در این جلسه اعضاء به بحث و تبادل نظر پیرامون معرفی ظرفیت های گوناگون بخش سیدان و پیشبرد سیاست ها و اهداف کلی سایت پرداختند.