به گزارش سایت خبری مرودشت نا، محفل انس با قرآن کریم در مسجد امام علی (ع) شهر فاروق برگزار شد.