به گزارش سایت خبری مرودشت نا، همزمان با سراسر کشور، راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در سیوند با حضور گسترده مردم برگزار شد.