به گزارش سایت خبری مرودشت نا، همزمان با سراسر کشور، راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در فاروق با حضور گسترده مردم برگزار شد.