به گزارش سایت خبری مرودشت نا، راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در شهر رامجرد برگزار شد.