به گزارش سایت خبری مرودشت نا، جشن بزرگ کوثر به همت حوزه مقاومت بسیج نرجس و باحضور پرشور بانوان در رامجرد برگزار شد.