به گزارش سایت خبری مرودشت نا، شکوفه‌های زیبای بهاری در آخرین ماه فصل زمستان در سیدان جوانه زده و شکوفا شده‌اند تا نشانه‌های خلقت بی بدیل خداوند را به نظاره بنشینیم.