به گزارش سایت خبری مرودشت نا به نقل از صاحب نیوز در مدت یکسال و نیم اخیر مناطق مختلف کشور شاهد بلاهای مختلفی بود که سیل، زلزله و حال کرونا ویروس فقط یک مثلث از اشکال هندسی این اتفاقات است که مردم ایران در کنار یکدیگر این مشکلات را پشت سرگذاشته و می گذارند و در این میان  به معنای واقعی کلمه برادری را مردم ایران در بین خود نشان داده و جدای از قومیت ها و موقعیت های مکانی به یاری هم شتافتند و کلمه بخشندگی را به معنای واقعی عینیت بخشیدند.

در این میان برخی سلبریتی ها از این اتفاقات گاهی برای خود می خواهند اسمی برند کنند و در دریای مشکلات مردم موج‌سواری کنند؛ این سلبریتی ها وقتی همه چیز آرام شد با سلفی ها و حضورهای حاشیه ای با بوق های کاسه لیس سعی دارند وانمود کنند که در کنار مردم بوده و از شروع تا پایان به دریای مشکلات زدند؛ آن ها بر غم مردم سوار می شوند و علم عدالت برمی دارند اما در خفا سود اقتصادی و شخصیتی خود را دنبال می کنند، و در راستای منافع خود هر کجا که لازم باشد منافع این مردم را قربانی می کنند.

در روزهای که مردم از سردی سیل و زلزله می سوختند و می ساختند پیج ها و صفحه های برخی از سلبریتی ها بازار داغی از عکس ها و سلفی هایی است که لباس هایشان نیز مصنوعی خاکی شده و برای لایک های فیک و حقیقی رقابت می کنند و هر یک دیگری را محکوم و خود را متفاوت نشان می دهند اما این قماش در واقعه تعبیر سگ زرد برادر شغال است، هستند.

حال نوبت کرونا ویروس رسید سوال برای بسیاری از مردم پیش آمده که این سلبریتی های ظاهر دلسوز کجای داستان هستند؟ سلبریتی هایی که هر جا عرصه را تنگ ببینند، فرار را به قرار ترجیح می دهند و خوش گذرانی های میلیاردی و خرید های فصلیشان در کشورهای دیگر است اینبار با توجه به محدودیت های پروازی در خانه ها نشسته اند و اگر از دسته ای که از این موقعیت هم برای کسب سود و تبلیغات دروغ برای فروش استفاده می کنند که بگذریم، بقیه جان عزیزشان را اینبار برای سلفی هم به خطر نمی اندازند.

آن ها منتظرند کمی آرام شود تا به همه ایراد بگیرند و از این روزهای که مردم برای تهیه برخی اقلام مشکلاتی دارند بگویند، ما در کنار شما بودیم؛ در حالی که حال در شرایط حساس کشور آن رفته گری که از خرید های قبلی چند ماسک دارد، آن ها را به دیگران هدیه می دهد، آن ها کرور کرور ماسک ها را در خانه های انباشته اند تا نکند که ککشان بگزد.

اما مردم، کارگران، معلمان و همه و همه می کوشند تا از این بلا عبور کنیم، بلا و جنگی که جبهه و خط اول مقدم را پزشکان و پرستاران رهبری و جان فشانی می کنند اما آن گروه سلبریتی سلفی بگیر در این داستان سرک می کشند تا اوضاع را برای سکانس همراهی مردم آغاز کنند، اما اکنون فقط بزک کرده در انتظار فرصتند.

پیشنهاد می کنیم این سلبریتی ها حال سری به بیمارستان ها بزنند و با پرستاری که جان خود را در دست گرفته سلفی بگیرند و یا در کنار مردم در ضد عفونی و کمک شرکت کنند اما یقیناً آن ها در روزهای سخت خودشان و خودشان مهم هستند.

حال در این اتفاقات نقاب و چهره این گروه از سلبریتی ها کنار رفته است و دندان های طعمع آن ها مشخص شده است هر چند که شاید روزی نقاب نو و نوار کنند اما مردم این روزها را فراموش نخواهند کرد.جمشید

حسینی جزه