به گزارش سایت خبری مرودشت نا، با نزدیک شدن به فصل بهار، شکوفه های درختان تصویر زیبایی را در طبیعت سیدان رقم زدند.