به گزارش سایت خبری مرودشت نا، شکوفه های بهاری در سیوند مناظر زیبایی را خلق کرده است.