به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مخاطبان سایت خبری مرودشت نا در بخش سیدان به مناسبت روز پدر تصاویر پدران خود را برای ما ارسال کردند.