به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم مرودشت در شب عاشورا در هیات های عزاداری به سوگواری و عزاداری پرداختند.