به گزارش سایت خبری مرودشت نا، شبیه سازی عملیات زرگ فتح المبین و همچنین همایش زنان ایثارگر در جوار یادمان شهدای گمنام مرودشت برگزار شد.

لازم به ذکر است نمایش شبیه سازی عملیات بزرگ فتح المبین در طول هفته دفاع مقدس هر شب بعد از نماز مغرب و عشاء در جوار یادمان شهدای گمنام مرودشت برگزار می شود.