به گزارش سایت خبری مرودشت نا، محمدرحیمی مدیرمسئول سایت بسیج دانشجویی استان فارس و سردبیر بخش سیدان سایت خبری مرودشت نا به عنوان خبرنگار برتر بسج دانشجویی در کشور انتخاب شد.

محمد رحیمی خبرنگار مرودشت نا

رحیمی بالغ بر چهار سال است که با سایت خبری مرودشت نا به عنوان سردبیر بخش سیدان و سردبیرسیاسی همکاری دارد و از سال گذشته به عنوان مدیر مسئول سایت بسیج دانشجویی استان فارس انتخاب و در این مدت اندک با تلاش و پشتکاری که داشت به عنوان خبرنگار برتر بسیج دانشجویی کشور انتخاب شد.