نهضت روشنگری با حضور سردار نوعی اقدم همرزم سردار سلیمانی در مرودشت برگزار شد
راهپیمایی مردم مرودشت در حمایت از اقتدار سپاه و تکریم شهدای حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی
مراسم بزرگداشت شهید سلیمانی در مصلی مرودشت
راهپیمایی مردم مرودشت در محکوم نمودن ترور سردار شهید سلیمانی_ قسمت دوم
راهپیمایی مردم مرودشت در محکوم نمودن ترور سردار شهید سلیمانی
مترجم