استقرار بسیجیان مرودشت در منطقه عمومی رزمایش اقتدار عاشوراییان سپاهیان محمد رسول الله ۲

به گزارش سایت خبری مرودشت نا، به منظور اجرای مرحله دوم رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان محمد رسول الله ۲، به منطقه عمومی معصوم آباد اعزام شدند.


مترجم