برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در شهر سادات استان فارس

به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مراسم شیرخوارگان حسینی در شهر سادات استان فارس برگزار شد.

در این مراسم موکب سیدالساجدین شهر سیدان با برپایی ایستگاه صلواتی پذیرای عاشقان حسینی بود.


مترجم