راهپیمایی مردم روزه دار مرودشت درپی بدعهدی آمریکا

به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم روزه دار مرودشت ظهر امروز وپس از نماز دشمن شکن جمعه، در پاسخ به بدعهدی آمریکا درمسئله برجام وحمایت از بیانیه ی شورای امنیت ملی راهپیمایی کردند.


مترجم