راهپیمایی پرشور ۱۳ آبان در مرودشت

به گزارش سایت خبری مرودشت نا، راهپیمایی ۱۳ آبان در مرودشت با حضور گسترده و پرشور دانش آموزان، دانشجویان و مردم انقلابی مرودشت برگزار شد و بار دیگر طنین مرگ بر آمریکا پرشور و منسجم در مرودشت پیچید تا برائت نسل های مختلف مردم مرودشت از استکبار جهانی به دنیا مخابره شود.


مترجم